የአይን አለርጂ የሚከሰተው አይንዎ ላይ የመቆጥቆጥ ስሜት እንዲሁም የመቅ

የአይን አለርጂ/ Allergic conjunctivitis

 

image

 

የአይን አለርጂ የሚከሰተው አይንዎ ላይ የመቆጥቆጥ ስሜት እንዲሁም የመቅላት ባህሪይ ሲሆን ይህ ችግር ህፃናትንና አዋቂዎችን ያጠቃል፡፡ዋነኛዎቹ የህመሙ መገለጫዎች የአይን መቅላትና ከአይን ፈሳሽ ሲኖር መኖር ናቸዉ፡፡የህመሙ መንስኤ፡- የአይን አለርጂ የሚከሰተዉ አለርጂዉእንዲከሰት የሚያደርጉ አለርጂኖች በንፋስ ምክንያት ወደ አይንዎ በሚገባበት ወቅት ነዉ፡፡የህመሙ ምልክቶች አለርጂዉን በሚያመጡ/አለርጂኑን ተከትለዉ የሚከሰቱ ሲሆን በድንገት የሚጀምሩ፣ወቅትን ተከትለዉ አሊያም አመቱን በሙሉ ሊከሰቱ ይችላሉ፡፡የህመሙ ምልክቶች፡- በብዛት ከሚታዩት የአይን አለርጂ ምልክቶች ዉስጥ የአይን መቅላት፣ዉሃ የመሰለ የአይንፈሳሽና ሁለቱንም አይን ማሳከክ ናቸዉ፡፡ሌሎቹ የህመምምልክቶች ብርሃን ሲያዩ ማቃጠልና የአይን ቆብ እብጠትመከሰት ናቸዉ፡፡ችግሩ ብዙዉን ጊዜ ሁለቱንም አይንየሚያጠቃ ቢሆንም ህመሙ በአንደኛዉ አይን ሊብስ ይችላል፡፡ ዐይንን ማሸት የህመሙ ምልክቶች እንዲባባሱ ያደርጋል፡፡ህክምና፡- ለአለርጂክ የአይን ህመም ብዙ አይነትህክምናዎች አሉ፡፡እነርሱም ዋናው መሰረታዊ የአይን እንክብካቤ ነው የማሳከክ ስሜት ቢያስቸግርዎትም ላለማከክ መጣር ወይም አርቴፊሻል እንባ መጠቀም፣ አይንዎ ላይ ቀዝቃዛ ነገር መያዝ፣ አሊያም አለርጂን ሊቀንስ የሚችል አንታይሂስታሚን ጠብታዎችን መጠቀም · አለርጂዎች በሚከሰቱበት ወቅት በተቻለዎ መጠን እራሰን ከተጋላጭነት መከላከል፡- ቤት ዉስጥ መቆየት፣አለርጂኖች በመበዙበት ሰዓታት በርና መስኮቶችን መዝጋት።

ምንጭ፡- hirnoye.wordpress

 

  

Related Topics