Tenders

 

Type: Construction

 

Organization: አብዲ ጉዲና አዳማ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረትሥራ ማህበራት ዩኒየን ኃ/የተወሰነ

Dead Line: 2017-03-01

 

Tender Detail:

 

 

 

አብዲ ጉዲና አዳማ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ሥራ ማህበራት ዩኒየን ለሚያስገነባው የጂ+7 የስልጠና ማዕከል ህንፃ ስራ ግንባታ አገልግሎት የሚውል ለአርማታ ሙሌት የሚያገለግል የጥራት ደረጃውን የጠበቀ አሽዋ፤ጠጠር፤ድንጋይ፤የሸክላ ጡብና የተለያዩ መጠን ያላቸው የአርማታ ብረቶች በመደበኛ በጀትበግልጽ ጨረታ አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል::

 

ስለዚህ -መስፈርቱን የሚያሟሉ ሁሉ የጨረታ ሰነዱን በመግዛትመወዳደር የሚችሉ መሆኑን እየገለጽን፡

 

 (ምድብ-1)ለጂ+7 የስልጠና ማዕከል ህንፃ ስራ ግንባታ አገልግሎትየሚውል ለአርማታ ሙሌት የሚያስፈልግ የተለያዩ መጠን ያላቸው የአርማታ ብረቶች ግዢ

 

(ምድብ-2) ለጂ+7 የየስልጠና ማዕከል ህንፃ ስራ ግንባታ አገልግሎት የሚውል ለአርማታ ሙሌት የሚያስፈልግ ደረጃውን የጠበቀ አሽዋ፤ጠጠር፤ድንጋይና የሸክላ ጡብ ግዢ

 

1. በጨረታው ለመሳተፍ የሚፈልጉ ብቁ ተጫራቾች ህጋዊ የታደሰ/አዲስ የንግድ ፈቃድ፣ የዘመኑን ግብርመከፈላቸውን የሚያረጋግጥ ከግብር ሰብሳቢው ባለሥልጣን የተሰጠ ምስክር ወረቀት፣ለተጨማሪ አሴት ታክስ ከፋይነት የተመዘገቡ መሆኑን የሚያረጋግጥ እና በዘርፉ ተሰማርተው ያገኙትን ቢያንስ የሁለትፕሮጀክቶች የመልካም ሥራ አፈጻጸም ማስረጃ ማቅረብ አለባቸው በተጨማሪም በመንግሥት ግዥለመሳተፍ በአቅራቢነት የተመዘገቡበት ማስረጃ ማቅረብ የሚች ሉመሆን ይኖርባቸዋል::

2. ጨረታው በጋዜጣ በአየር ላይ ከዋለበትቀን ጀምሮ ለተከታታይ 15 ቀና ክፍት ሆኖ የሚቆይና በጨረታ ሰነዱ ላይ በግልጽ በሚገለፀው ቀን ቦታ የሚከፈት ሲሆን፤ ተጫራቾች ተገቢውን መስፈርት በማሟላት፣ የመወዳደሪያ ዋጋቸውን በመሙላት፣ በሰም በታሸገ ኤንቨሎፕበ ማድረግና በማሸግ ጨረታው ከመዘጋቱ በፊትለዚሁ በተዘጋጀው የጨረታ ሣጥን ውስጥ ማስገባት ይኖርባቸዋል::ጨረታው በጨረታው ላይ መገኘት የሚፈልጉ ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት በተራ ቁጥር 10 በተገለፀው አድራሻ በግልጽ ይካሄዳል:: ዘግይቶ የሚቀርብ የመጫረቻ ሰነድ ውድቅ ይደረጋል::

3. ብቁ ተጫራቾች የተጫራቾች መመሪያ እንዲሆን በአማርኛ ቋንቋ የተዘጋጀውን የተሟላ የጨረታ ሰነድ የማይመለስ ብር 200 (ሁለት መቶ ብር) በመክፈል ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ እስከ ጨረታው መከፈቻ ቀን 4፡00 ሰዓትድረስ ዘወትር በሥራ ሰዓት (ከሰኞ እስከ ዓርብ ከሰዓት በፊት ከ2::30-6፡30፣ ከስዓት በኋላ ከ7፡30-11፡30 እና ቅዳሜ ከሰዓት በፊት ከ2፡ 30-6፡30) በአብዲጉዲናአዳማ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረትሥራ ማህበራት ዩኒየን አዳማ ከተማ ቀበሌ 07መብራት ሀይል ፊት ለፊት፤ኑር ፒያሳ ህንፃ ሁለተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 183 ስልክ ቁጥር ፤022-110 04 89 ወይም 0221124868 እና ፋክስ ቁጥር 022-111-17-65 በመቅረብ መግዛት ይችላሉ::፡

4. ተጫራቾች በእያንዳንዱ የጨረታ ሰነድ ላይ ስማቸውን፣ አድራሻቸውንና ፊርማቸውን ማስፈር አለባቸው

5. ተጫራቾች የጨረታ ሰነዱን ሞልተው በመፈረምና የድርጅቱን ማህተም በማድረግ ዋና እና ኮፒውን እንዲሁም የጨረታ ማስከበሪያ 2% በባንክ በተመሰከረለት ሲፒኦ ወይም በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከተፈቀደላቸው የታወቁ ባንኮች የሚሰጥ በባንክ የተረጋገጠ ሌተርኦፍ ክሬዲት ወይም በሁኔታ ላይ ያልትመሰረተ የባንክ ዋስትና በተለያየ ፖስታ በመለየትና 3ቱንም ፖስታዎች ማለትም ዋና ኮፒና 2% የተያዘበትን ማስረጃ በጥንቃቄ በማሸግ የእቃ ግዥ መ/ ቤቱን የተጫራቾችን ስምና አድራሻ እንዲሁም የግዥውን የእቃ አይነት በመጥቀስ ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በ16ኛው ቀን እስከ ጠዋቱ 4፡00 ሰዓትድረስ በጽ/ቤቱ በተዘጋጀው ሣጥን ማስገባትይኖርባቸዋል::

6. ጨረታው በዚሁ ዕለት በ16ኛው ቀን ከጠዋቱ 4፡00 ሰዓትይ ታሸግና በዕለቱ ከጠዋቱ 4፡30 ሰዓት ተጫራቾች ወይም ሕጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ባይገኙም ይከፈታል::

7. 16ኛው ቀን የሥራ ቀን ካልሆነ ጨረታው በሚቀጥለው ቀን -ከጠዋቱ በ-4፡30 ሰዓት በገዥው የሥራ ሰዓት ይከፈታል::

8. ተጫራቾች በጨረታው አሸንፈው የአሸናፊነት ደብዳቤ ከተገለጸበት ውል ለመግባት ፈቃደኛ ባይሆን ለጨረታ ማስከበሪያ ያስያዘው ገንዘብ ለዩኒየኑ ገቢ ይደረጋል::

 9. አሸናፊው ተጫራች አሸናፊነቱ ከተገለጸለት ከ5 የሥራ ቀናት በኋላ ውስጥ የውል ማስከበሪያ 10% በማስያዝ ውለታ መፈጸም አለበት::

10. 10. የጨረታ ሰነድ የሚሸጥበት፣የሚገባበትና የሚከፈትበት አድራሻ፡- አብዲጉዲናአዳማ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረትሥራ ማህበራት ዩኒየን አዳማ ከተማ ቀበሌ 07መብራት ሀይል ፊትለፊት፤ኑር ፒያሳ ህንፃ ሁለተ ኛፎቅ ቢሮ ቁጥር183 ስልክ ቁጥር፤0911377962 ወይም 0221124868 እናፋክስ ቁጥር 022-111-17-65::

11. ተጫራቾች በሚያቀርቡት የመሸጫ ዋጋ ላይ የተጨማሪ እሴት ታክስ 15% ማካተት አለመካተቱን መግለፅ ይኖባቸዋል፣ ሆኖም ተጫራቾች ያቀረቡት ዋጋ ላይ ተጨማሪ እሴት ታክስ 15% ስለማካተት አለማካተቱ ያልተጠቀሰ ከሆነ እንዳካተተ ተደርጎ ይወሰዳል::

12. ተጫራቾች ቴክኒካልና ፋይናንሻል ስነዶችን ኦሪጂናልና ኮፒ በሚል በተጫራቾች መመሪያ በሚጠየቀው መልክ ማቅረብ አለባቸው::

 13.መ/ቤቱ ካሸናፊው ድርጅት ወይም ግለሰብ ካሸነፈው እቃ ላይ30 በመቶ ጨምሮ ወይም ቀንሶ የመግዛት መብቱ የተጠበቀ ነው::

14.ማንኛውም ተጫራች ከዚህ የጨረታ ማስታወቂያ በተጨማሪ በግዥመመሪያውም ተገዥይሆናል::

15. ተጫራቾች በውድድር ወቅት መ/ቤቱ ያስቀመጠውን የሀገራችንን ማቴርያል ዝርዝር ስፔሲፊኬሽን ጥራት ደረጃ መግለጫ አይተው መወዳደር ይኖርባቸዋል:: አሸናፊው ተጫራችም በሀገራችንን ማቴርያል ዝርዝር ስፔሲፊኬሽን ጥራት ደረጃ መለኪያ/ መግለጫ መሰረት እንዲያቀርብ ይገደዳል::

16.አሽዋው፤ጠጠር፤ድንጋይ፤የሸክላ ጡብና የተለያዩ መጠን ያላቸው የአርማታ ብረቶች በሙሉ በባለሙያና በጥራት ፍተሻ ምርመራ ተረጋግጦ ገቢ ይሆናል::

17. ተጫ ራቾች የተሳሳተ መረጃና ዶክመንት ማቅረባቸው ከተረጋገጠ ከጨረታው በቀጥታ ተሰርዘው በሕግ ተጠያቁ ይሆናሉ:: 18. የጨረታውን መመሪያ አለማከበር በቀጥታ ከጨረታው ያሰርዛል:: ዩኒየኑ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታውን በሙሉም ሆነ በከፊል የመሠረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው::

አብዲ ጉዲና አዳማ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረትሥራ ማህበራት ዩኒየን ኃ/የተወሰነ

ስልክ ቁ፤022-110 04 89 ወይም 0221124868